Choreografie

Jonge Wijze Vrouw

Transformatie

Transformatie

Transformatie is voor mij een verandering op een wezenlijk niveau. Waarbij in de essentie iets opschuift. Het meest heldere voorbeeld voor mij is de verandering van een rups naar een vlinder. Het is hetzelfde dier. En het vermogen van de vlinder zat altijd al besloten in de rups. Maar het vraagt een wezenlijke verandering van de rups om zijn vleugels te ontwikkelen.

In mensen, teams en organisaties vinden dit soort veranderingen ook plaats. En deze processen zijn niet altijd even gemakkelijk. Het vraagt een bepaalde aandacht en tijd. Een aanwezigheid.

Wat interessant is aan transformatieprocessen is dat ze zich aandienen in een soort onvermijdelijkheid en vanzelfsprekendheid. Net als dat de rups ook niet kan bedenken; ‘ach weet je, ik blijf lekker gewoon een rups’. Het gegeven van de naderende verandering is helder. En er tegenin gaan levert emotionele worsteling en ziektebeelden op. Zowel in het fysieke van de individuele mens als in het abstracte van een organisatie. Tegelijkertijd is het verlangen naar het volgende stadium aanwezig.

Leiderschap

Leiding geven aan jezelf en aan anderen.

Het begin ben jij. Het vermogen om trouw te zijn aan jezelf en vanuit daar een ander te ontmoeten. Mijn eigen verbinding met het thema Leiderschap zit op het Informele Leiderschap. Mensen meenemen in een beweging vanuit gelijkwaardigheid en wederzijdse onafhankelijkheid. Helder maken waar jij van bent en een uitnodiging doen aan de ander. Vanuit vertrouwen en respect voor je eigen keuzes en die van de ander.

Volgen Volgen Leiden

Leiding geven aan processen en mensen gaat over het vermogen om te kunnen volgen. Tweemaal volgen. Volgen is waarnemen. Met al je zintuigen. Wat zie je, wat hoor je, wat proef je, wat voel je?

Het tweede volgen is meebewegen, letterlijk dezelfde beweging kunnen maken als de ander. Kijken door de ogen van de ander, luisteren met de oren van de ander, voelen wat een ander voelt. Dit heet ook wel inlevingsvermogen.

Leiding geven volgt op het volgen. Daar breng je de beweging van de ander samen bij jouw eigen beweging. Het is met reden dat leiderschapsvaardigheden vaak middels dansen en muziek wordt geoefend.

Flow

Leven in en vanuit flow. Be in the flow of life. Deze woorden hebben voor mij de volgende betekenis. Ik beleef een ontvangende beweging, die tegelijkertijd eigen kracht en antwoord vraagt. Een bewustzijn van waar de energie heen wil en een bereidheid om deze route te volgen. Dit houdt voor mij in een overgave aan de sturing van je ziel of je hogere zelf. Dit is een spiritueel of energetisch bewustzijn, wat ons verstandelijk vermogen overstijgt. Het is eenvoudig doch niet altijd gemakkelijk om dit pad te volgen. Het brengt mij in contact met aspecten van het leven die ik niet altijd gemakkelijk vind. Soms ook als een ware worsteling ervaar. Tegelijkertijd brengt het mij ontzettend veel rust om de aandacht hierop te focussen. In plaats van het zoeken naar slimme oplossingen om mij uit een situatie te halen, die overduidelijk door mijzelf is gecreëerd.

Kortom ik ervaar dit als een leefwijze. Een leefwijze waarbij sturing plaatsvindt aan de achterkant en de onderkant van het lijf, letterlijk fysiek het stuitje. Ik streef ernaar om mij te laten sturen door mijn staart. En dus niet door mijn verstandige hoofd.

Ik werk graag samen en begeleid mensen, individueel of in organisatieverband, voor wie deze levenswijze, en dus ook werkwijze, een (aantrekkelijk) gegeven is. Samen leggen wij de aandacht daar waar hij nodig is. Om het leven te laten ontvouwen.

Overvloed

Leven vanuit de aanname van overvloed geeft een andere beleving en handelen, dan leven vanuit de aanname van schaarste. Voor mij betekent overvloed niet dat er van alles overdadig veel is of hoeft te zijn. Overvloed is dat er voor mij precies aanwezig is wat ik op een bepaald moment nodig heb in mijn leven. Vanuit het perspectief van mijn ziel.

Leven vanuit overvloed gaat over zelfverwezenlijking. Het vervullen en innemen van mijn eigen unieke plek hier in dit leven. De volheid hiervan omarmen, accepteren en aanvaarden. Soms fijn, soms best ingewikkeld. En dan is het weer tijd voor een beetje ontwikkeling…

Levenshoudingen

Levenshoudingen

Vanuit een energetisch perspectief onderscheid ik een aantal levenshoudingen. Deze houdingen zijn continu in ons aanwezig. Op bepaalde momenten zijn zij meer of minder in harmonie en dit heeft effect op ons leven. De houdingen zelf ervaar ik echter als aangeboren. Zij zijn gewoon in ons. Of wij ons hier nu bewust van zijn of niet. Aangeboren betekent niet dat er geen beweging mogelijk is. Sterker nog ; ik ervaar het leven als een mogelijkheid om middels beweging (flow) door deze levenshoudingen nieuwe ervaringen en realiteit te creëren.

Vanuit de kunst van de Jin Shin onderscheid ik de volgende houdingen:

Zorgen maken, Angst, Boosheid, Verdriet, moeite doen, moedeloosheid. Deze houdingen kunnen in harmonie andere uiting krijgen, zoals geaardheid, in flow, ruimte innemend, aanwezig zijn, moeiteloosheid en gelukkig zijn.

Emergent space - Liminal space

De ruimte waarin iets (nieuws) mag verschijnen. Het verbinden aan een proces betekent altijd ook iets laten gaan wat je nog vasthield. Dit gegeven is spannend. Het vraagt vertrouwen en lef om in een liminal space te verblijven. Je laat de oever die je kende achter, je springt in de rivier en gaat zwemmen, op zoek naar een andere grond. Het klinkt aantrekkelijk en avontuurlijk. Dat is het ook. En het is ook gewoon doorzwemmen, als het oude niet langer bereikbaar is en het nieuwe nog niet in zicht.