Focus

JONGE WIJZE VROUW

Jonge Wijze Vrouw is een onderneming, een ambitie, een pad en een focus.

Voor mensen en organisaties die in de flow van het leven bewegen en ontwikkelen.
Ik faciliteer teamprocessen. Daarnaast begeleid ik één op één.

Jong

Jong zijn gaat voor mij over vitaliteit, openhartigheid en nieuwsgierigheid. Flexibel zijn in veerkracht en draagkracht. Deze begrippen kan je beleven op fysiek niveau, maar ook mentaal, emotioneel en energetisch niveau. Voor mij is dit de oefening en de discipline. De weg waarlangs wijsheid beschikbaar wordt.

Wijs

Wijs zijn refereert voor mij aan bewustzijn en aandacht. Deze twee menselijke fenomenen hebben voor mij een waanzinnige kracht en impact. Deze vermogens bepalen hoe ik mijn leven beleef en welk effect ik sorteer.

Vrouw

Vrouw zijn. Is dus iets anders dan man zijn. Ik ervaar dat wij in een tijd leven waarin het onderscheid tussen vrouwelijk leiderschap en mannelijk leiderschap van wezenlijk belang is. Zowel het onderscheid als, wat daar vanzelfsprekend uit volgt, het samen gaan van het mannelijke en het vrouwelijke. Het samenspel van leiden en volgen, wat een effect heeft wat altijd groter is dan de verschillende delen an sich.

Ik ervaar het als een rijkdom om vanuit mijn vrouwelijkheid mijn leiderschap te ontwikkelen. En vanuit deze plek zowel met mannen als vrouwen hierin te onderzoeken en ervaren hoe zelfverwezenlijking plaatsvindt.