Samenwerken

Jonge Wijze Vrouw

Samenwerken met Jonge Wijze Vrouw

betekent...

Je lijf in de strijd gooien
Emoties en gedachten waarnemen en onderzoeken
Energetische attitudes waarnemen en uitnodigen in beweging

Coaching

Coaching

In mijn praktijk begeleid ik mensen één op één. Deze sessies zijn gericht op vraagstukken rond leiderschap. Zakelijke context en persoonlijke context zijn hierbij uitdrukkelijk verweven. Ditzelfde geldt voor het leidinggeven aan anderen en het leidinggeven aan jezelf. Deze twee aspecten gebruik ik door elkaar en ik maak de invloed van beiden op elkaar zichtbaar voor mijn klanten.

Alle vragen die aan mij gesteld worden onderzoek ik op drie niveaus. Het fysieke (manifeste) niveau, het mentale niveau (ons denken) en het energetisch niveau (het niet manifeste wèl waarneembare). Op alle drie de lagen zijn interventies mogelijk en alle interventies hebben effect op alle drie de lagen.

Daarnaast doe ik ook fysiek interventies om blokkades te doorbreken. Hierbij maak ik gebruik van haptonomie en Jin Shin Jyutsu. Praktisch betekent dit dat ieder coaching sessie je ook enige tijd op de behandelbank doorbrengt en wij fysiek de sessie voortzetten.

Coachingtraject

Een coachingtraject behelst 5 sessies verspreid over 9 maanden. Een traject is handig om gedurende een periode dieper op een vraagstuk in te gaan. Wij zijn samen aan het werk. Mijn interventies zijn erop gericht om jou zelf handvaten te geven om een verandering te doorlopen. Tussentijds ben je dus zelf ook bezig om nieuwe ervaringen in te trainen.

Coaching vindt plaats in mijn praktijk in Haarlem.

de Lift

9 maanden hands-on leertraject

De Lift is een hands-on leertraject waarin je optrekt met een kleine groep om een diepgaande verandering te doorlopen. Het leren in een groep versterkt en versnelt je proces. Dit gebeurt in het commitment dat ontstaat. Daarnaast leer je heel veel van en door het proces van anderen. De zogenoemde bijvangst. En ja, energetisch levert het ook een extra boost om met een groep je aandacht ergens op te vestigen.

Doorbreek je patronen - jij bent aan zet.

9 maanden met een kleine groep die om de 6 weken samenkomt,
2 individuele sessies om jouw proces te verdiepen en versnellenen
Samen optrekken met je buddies
Zelf aan de slag, jij bent aan zet.

Teambegeleiding

Ons lijf vertelt ons hoe wij ons leven leven. Dit geldt ook voor het ‘lijf’ van onze organisatie en ons team. Als begeleider van teamontwikkeling vestig ik de aandacht op de fysieke en systemische vorm van een team. Hoe verhoudt die zich tot de inhoud van het werk en het doel van het team?

Interactie tussen teamleden bepaalt het proces, of afspraken worden gemaakt en opgevolgd. En het resultaat dat wordt neergezet. Korte termijn en lange termijn. Een team is effectief als Leiderschap en bereidheid om te volgen beiden aanwezig zijn. In huidige organisties zijn leiderschap en volgerschap niet langer zwart wit verdeeld. Iedereen vervult beide rollen. Dat vraagt om een vermogen om te kunnen schakelen. De veerkracht en draagkracht van een team of organisatie vertelt een verhaal. Dit verhaal speelt zich vaak af ‘onder de tafel’. Er ontstaat ruimte voor beweging als dit op tafel komt. En daarmee onderwerp van gesprek.